DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)
BAHAGIAN TEKNOLOGI KOMPUTER
JABATAN ELEKTRONIK & KOMPUTER


TEMPOH PENGAJIAN
36 Bulan (Sepenuh Masa) **Ambilan SPM
18 Bulan (Sepenuh Masa) **Ambilan SKM

SYARAT KELAYAKAN
⦁ LULUSAN SPM

⦁ Memenuhi Syarat Am Kemasukan.
⦁ Memiliki SPM dengan:
⦁ LULUS Bahasa Melayu
⦁ LULUS Matematik / Matematik Tambahan
⦁ LULUS Sejarah; dan
⦁ LULUS satu (1) subjek selain (a), (b) dan (c)

 

⦁ LULUSAN STPM

⦁ Memenuhi Syarat Am Kemasukan.
⦁ LULUS STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran dan LULUS di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:

⦁ Bahasa Melayu
⦁ Matematik / Matematik Tambahan
⦁ Sejarah
⦁ Mana-mana satu (1) subjek selain (a), (b) dan (c)

 

LULUSAN STAM

⦁ Memenuhi Syarat Am Kemasukan.
⦁ LULUS STAM pangkat MAQBUL dan LULUS di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:

⦁ Bahasa Melayu
⦁ Matematik / Matematik Tambahan
⦁ Sejarah
⦁ Mana-mana satu (1) subjek selain (a), (b) dan (c)


SYARAT KEMASUKAN LAIN

⦁ LULUSAN IKM/ILKA/ILKS/Kolej Komuniti

⦁ Memenuhi Syarat Am Kemasukan.
⦁ Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50 dan LULUS di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:
⦁ Bahasa Melayu
⦁ Sejarah
⦁ Matematik / Matematik Tambahan
⦁ Mana-mana satu (1) subjek selain (a), (b) dan (c)

⦁ LULUSAN SKM

⦁ Memenuhi Syarat Am Kemasukan.
⦁ LULUS SPM atau setaraf dengan LULUS Bahasa Melayu.
⦁ Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 (yang diiktiraf oleh JPK) dalam salah satu bidang berikut:

⦁ D-041-3 / IT-020-3 (Juruteknik Sistem Komputer) ATAU
⦁ IT-020-3:2013 (Operasi Sistem Komputer)


SINOPSIS PROGRAM

Program selama 3 tahun atau 1 tahun 6 bulan ini disediakan khusus untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bidang teknologi komputer dengan pengkhususan kepada bidang Teknologi Komputer (Sistem). Program berorientasikan kemahiran ini dijangka akan menyediakan graduan yang berkebolehan, berkemahiran dan profesional dalam menguasai pelbagai aspek teori dan amali. Antara pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari adalah merangkumi instalasi perisian seperti Windows dan LINUX, teknik-teknik pembangunan, pemasangan, menaik taraf dan membaik pulih sistem komputer, penyelenggaraan komputer, konfigurasi pelayan (server) serta menubuhkan rangkaian setempat dan tanpa wayar. Selain itu, para pelajar juga berkemahiran dalam penghasilan dokumentasi melibatkan kerja-kerja ICT. Di samping itu, para pelajar bukan sahaja dilengkapi dengan pengetahuan teknikal, malah mereka akan didedahkan dengan kemahiran insaniah bagi menyediakan bakal graduan berketerampilan sebelum memasuki alam pekerjaan atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

 

 

 

KANDUNGAN SILIBUS

DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) – Ambilan SPM

Pelajar akan diberi pendedahan dan mempelajari subjek-subjek berikut:

⦁ TAHUN PERTAMA:

SEMESTER 1
⦁ Office Application
⦁ Computer Assembly
⦁ Computer Software Installation
⦁ Network Fundamental
⦁ Basic Electronic
⦁ Mathematics 1
⦁ Physics 1
⦁ Islamic Studies 1 / Morale Studies 1
⦁ Technical English 1
⦁ Co-Curriculum 1

 

SEMESTER 2
⦁ Computer Maintenance
⦁ Computer Troubleshooting
⦁ Programming Fundamental
⦁ Database Management System
⦁ Mathematics 2
⦁ Physics 2
⦁ Islamic Studies 2 / Morale Studies 2
⦁ Technical English 2
⦁ Co-Curriculum 2

 

⦁ TAHUN KEDUA:

SEMESTER 3
⦁ Server Maintenance
⦁ Mobile Device Configuration
⦁ Server Essential
⦁ Web Development
⦁ Mathematics 3
⦁ Engineering Science
⦁ Islamic Studies 3 / Morale Studies 3


SEMESTER 4
⦁ ICT Maintenance Management
⦁ Network Installation Management
⦁ Microcontroller Technology
⦁ Visual Programming
⦁ Linux Administration
⦁ Final Year Project 1
⦁ e-Entrepreneurship

 

⦁ TAHUN KETIGA:

SEMESTER 5
⦁ Network Infrastructure Management System
⦁ Computer System Security
⦁ Computer System And Network Procurement
⦁ Hak Pekerja
⦁ Final Year Project 2


SEMESTER 6
⦁ Industrial Training

 

DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) – Ambilan SKM

Pelajar akan diberi pendedahan dan mempelajari subjek-subjek berikut:

SEMESTER 1

⦁ Computer System And Network Procurement
⦁ ICT Maintenance Management
⦁ Network Installation Management
⦁ Network Operating System Management
⦁ UNIX Operating System Administration
⦁ Visual Programming
⦁ Final Year Project 1


SEMESTER 2

⦁ Network Infrastructure Management
⦁ Computer System Security
⦁ eEntrepreneurship
⦁ Hak Pekerja
⦁ Final Year Project 2


SEMESTER 3
Industrial Training

 

MESIN DAN PERALATAN

⦁ Makmal Komputer Aplikasi
⦁ Makmal Komputer Pangkalan Data
⦁ Makmal Komputer Web Grafik
⦁ Makmal Komputer Pengaturcaraan
⦁ Makmal Komputer Multimedia
⦁ Makmal Perkakasan

 

PROSPEK KERJAYA

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

⦁ Penolong Jurutera Sistem
⦁ Pemprogram Komputer
⦁ Penolong Penganalisis Sistem
⦁ Juruteknik Sistem Komputer
⦁ Juruteknik Penyelenggaraan Komputer
⦁ Pentadbir Sistem Komputer
⦁ Juruteknik Rangkaian Komputer
⦁ Pnetadbir Rangkaian Komputer
⦁ Perekabentuk Laman web (Web Developer)
⦁ IT Technical Support
⦁ IT Executive
⦁ Software Developer

 

PROSPEK MELANJUTKAN PENGAJIAN

Peluang melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

⦁ Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) UNIKL
⦁ Bachelor of Computer Engineering Technology (Networking Systems) with Honours
⦁ Bachelor of Information Technology (Hons) in Software Engineering
⦁ Bachelor of Information Technology (Hons) in Computer System Security
⦁ Bachelor of Computer Engineering Technology (Computer Systems) with Honours

⦁ Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
⦁ Bachelor of Computer Engineering with honours

⦁ Fakulti Teknikal dan Vokasional, UPSI
⦁ Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Reka Bentuk dan Teknologi) dengan Kepujian

⦁ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
⦁ Bachelor of Information Technology
⦁ Bachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours
⦁ Bachelor of Computer Science (Multimedia Computing) with Honours
⦁ Bachelor of Computer Science (Web Technology) with Honours
⦁ Bachelor of Computer Science (Information Security) with Honours

⦁ Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
⦁ Bachelor of Computer Science (Computer Networking) 
⦁ Bachelor of Computer Science (Computer Security)
⦁ Bachelor of Information Technology (Game Technology) 
⦁ Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) 
⦁ Bachelor of Computer Science (Interactive Media) 
⦁ Bachelor of Computer Science (Database Management) 
⦁ Bachelor of Computer Science (Software Development) 

⦁ Universiti Malaysia Pahang (UMP)
⦁ Bachelor of Electronics Engineering Technology (Computer System) With Honours
⦁ Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours

 

TAJAAN & BIASISWA

Kemudahan pinjaman Latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK).

komputer1 komputer2
 komputer3
 komputer4
 
 
FaLang translation system by Faboba